Multimedia Đọc Báo in
(Video) Du lịch Đắk Lắk khởi sắc nhờ "đánh thức" giá trị văn hóa truyền thống
15:18, 30/12/2023

Sự kết hợp chặt chẽ giữa du lịch và văn hóa tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy du lịch Đắk Lắk phát triển toàn diện, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người nơi đây.


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.