Multimedia Đọc Báo in
(Video) Gam màu sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội Đắk Lắk năm 2023
15:30, 31/12/2023

Năm 2023, tỉnh Đắk Lắk đối diện không ít khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều giải pháp được triển khai hiệu quả, tạo cho bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh những gam màu sáng.


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.