Multimedia Đọc Báo in
(Video) Bảo hiểm Xã hội huyện Ea Kar tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm
12:06, 22/11/2023

Thời gian qua, cùng với việc tập trung phát triển đối tượng tham gia, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar còn thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.