Multimedia Đọc Báo in
Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nền nông nghiệp bền vững
17:18, 16/05/2022

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03 và triển khai Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới.Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.