Multimedia Đọc Báo in
Huyện Krông Ana đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm
09:21, 27/05/2022

Bảo hiểm Xã hội huyện Krông Ana đã nỗ lực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.