Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm kỹ thuật, phục vụ tốt nhiệm vụ biên phòng

19:29, 10/08/2022

Ngày 10/8, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật (CTKT) trong tình hình mới.

Những năm qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 382, Đảng ủy BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các mặt CTKT trong toàn lực lượng. Nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp về CTKT được nâng lên; vị trí, vai trò của CTKT và cơ quan kỹ thuật đã được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực công tác của BĐBP.

Ngành kỹ thuật BĐBP đã thực hiện quản lý chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ biên giới, huấn luyện, diễn tập, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất khác. Tổ chức tiếp nhận, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới. Nhiều chương trình, dự án mua sắm, cải tiến, sửa chữa, hiện đại hoá vũ khí trang bị kỹ thuật được triển khai đạt hiệu quả cao.

Hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật từng bước được củng cố, nâng cấp, theo hướng chính quy, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; các dự án đầu tư công nghệ phát huy hiệu quả, năng lực sản xuất, sửa chữa của các xí nghiệp, xưởng, trạm được nâng lên.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân viên quân khí
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân viên quân khí.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 382, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức giáo dục, học tập đến mọi cán bộ, chiến sĩ; ý thức thái độ và tinh thần trách nhiệm của bộ đội được nâng lên; hệ số kỹ thuật và hệ số bảo đảm vũ khí, đạn luôn đạt và cao hơn quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quản lý, sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cơ sở kỹ thuật được đầu tư, cải tạo, mở rộng từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đơn vị cơ sở.

Phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được chú trọng, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng như: Hệ thống kiểm tra kỹ thuật, bắn hiệu chỉnh súng cối 60mm, súng chống tăng B41…

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.