Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Công tác kỹ thuật đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

15:37, 15/06/2022

Ngày 15/6, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW, ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới”.

Qua 15 năm quán triệt và triển khai Nghị quyết 382, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện với nội dung, yêu cầu cụ thể, sát với đặc điểm nhiệm vụ và thực trạng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Công tác kỹ thuật của đơn vị đã có nhiều chuyển biến toàn diện, tích cực và thu được nhiều kết quả.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Nổi bật như, nhận thức trách nhiệm của bộ đội đối với công tác kỹ thuật được nâng lên rõ rệt; hệ thống tổ chức điều hành công tác kỹ thuật được củng cố, kiện toàn; công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật đi vào chiều sâu, đáp ứng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác kiểm tra đánh giá, phân cấp chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, kiểm định an toàn phương tiện, đạn được được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện kỹ thuật theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Giai đoạn 2011-2021, đơn vị có 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Tổng Cục Kỹ thuật quyết định phê duyệt và cấp chứng nhận.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã gắn với thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW.

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc