Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại gắn với chính quyền số

18:03, 08/03/2024

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại gắn với chính quyền số, UBND huyện Ea Kar đã chỉ đạo đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, .

Trong đó, tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã; triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND các xã, thị trấn; sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông iGate.

bcvb
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “Một cửa liên thông hiện đại” của UBND huyện Ea Kar.

Bên cạnh đó, UBND huyện tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ, công chức, viên về các nội dung cụ thể chuyển đổi số; sử dụng có hiệu quả chữ ký số tại UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và biên lai thuế điện tử tại bộ phận một cửa cấp huyện; trang bị cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới thành lập thí điểm Trung tâm hành chính công của huyện sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Sở Nội vụ. Đồng thời, sử dụng hiệu quả kênh tương tác Zalo của huyện để tương tác với nhân dân và hoàn thiện ứng dụng Zalo nhằm giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ để người dân hiểu và đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính toàn trình.

Được biết, trong năm 2023, huyện Ea Kar đã tiếp nhận 31.389 hồ sơ hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã, 100% hồ sơ đều được trả kết quả đúng hạn và trước hạn. Trong đó, có 9.279 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết theo mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc