Multimedia Đọc Báo in

Hướng đến phát triển mỗi người dân thành một công dân số

18:21, 05/12/2023

Ngày 5/12/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó hướng đến phát triển mỗi người dân thành một công dân số; mỗi doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thành một doanh nghiệp số.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng kinh tế số chiếm 20% GRDP; kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; trên 80% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; trên 70% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; 80% số hộ gia đình được phủ mạng Internet băng thông rộng cáp quang; trên 50% dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

a
Cán bộ Tổ công nghệ số cộng đồng xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột) hỗ trợ người dân chuyển đổi số. (Ảnh minh họa)

Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; có 100% doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử; trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; 95% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; trên 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác; 80% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; 100% hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang; trên 70% dân số trưởng thành dùng dịch vụ công trực tuyến ...

Để thực hiện mục tiêu trên, các cơ quan nhà nước phối hợp với doanh nghiệp nền tảng số tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng số cho người dân thông qua việc sử dụng nền tảng số; hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong việc thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ số vào tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn rộng khắp về các nền tảng số quốc gia, các mô hình kinh tế số, xã hội số điển hình trên hệ thống truyền thông từ tỉnh đến cơ sở. Triển khai các kênh tư vấn, hỏi đáp, trợ lý ảo về kinh tế số, xã hội số, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng nền tảng số, dịch vụ số và công nghệ số...

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc