Multimedia Đọc Báo in

Phổ biến, quán triệt các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV

17:32, 01/12/2022

Chiều 1/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND; các sở, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật tỉnh và công chức tư pháp, hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

A
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện các sở, ngành liên quan trình bày về những nội dung cơ bản của các Luật Cảnh sát cơ động được thông qua ngày 14/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023; Luật Thi đua khen thưởng được thông qua ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024; Luật Điện ảnh được thông qua ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023; Luật Kinh doanh Bảo hiểm được thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

A
Đại diện Sở Nội vụ trình bày một số nội dung của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các luật được phổ biển; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác phổ biến các luật mới; xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc gương mẫu học tập, nghiên cứu, chấp hành pháp luật.

Đồng thời, thực hiện tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của nhân dân, dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản quy phạm mới ban hành…

Gia Bảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.