Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Tiếp tục thực hiện Đề án 07 về tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi "nếp nghĩ, cách làm"

17:18, 06/09/2023

Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giai đoạn 2022 - 2026” đã đạt được một số kết quả bước đầu; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn khó khăn, hạn chế nhất định.

Để triển khai Đề án số 07-ĐA/TU đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận, đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

 

Nội dung: Lan Anh

Trình bày: Công Định

Ảnh: Vân Anh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc