Multimedia Đọc Báo in
(Video)Thiêng liêng Tết Độc lập
10:09, 02/09/2023

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân, đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 78 năm qua đi, những cảm xúc về ngày Tết Độc lập vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.