Multimedia Đọc Báo in
(Video) Chủ động phát triển BHYT hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình
16:19, 31/08/2023

Nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thị xã Buôn Hồ đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác rà soát, xét duyệt và tuyên truyền, vận động người dân thuộc diện hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình để hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.