Multimedia Đọc Báo in
(Video) Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
16:13, 07/09/2022

Để phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học mới 2022 - 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành giáo dục triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tham gia.


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.