Multimedia Đọc Báo in
Chốt Tàu Ô – Quốc lộ 13: Bức tường thép kiên cường
16:55, 26/08/2022

Một trong những trận chốt chặn nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ ở miền Đông Nam Bộ là trận chốt chặn đường 13 đoạn Chơn Thành, Tàu Ô, Xóm Ruộng thuộc xã Tân Khai, huyện Hướng Quảng, tỉnh Bình Long ( nay là tỉnh Bình Phước) diễn ra trong Chiến dịch Nguyễn Huệ (năm 1972). Đây là trận chốt chặn dài ngày nhất, ác liệt nhất vì phải đối chọi với nhiều sư đoàn thiện chiến của Mỹ - Ngụy và cũng là trận chốt chặn giao thông phải đổ nhiều xương máu nhất.