Multimedia Đọc Báo in
Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch năm học 2022 - 2023
10:04, 23/08/2022

Dự báo số ca mắc COVID-19 và sốt xuất huyết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng và bùng phát trên diện rộng. Vì vậy, chủ động phòng, chống dịch bệnh trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 – 2023.(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.