Multimedia Đọc Báo in

Thông qua Quy chế phối hợp thực hiện Dự án Hồ Krông Pách thượng giai đoạn 2

09:12, 22/09/2023

UBND huyện Ea Kar, UBND huyện Krông Pắc, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất thông qua Quy chế phối hợp thực hiện Dự án Hồ Krông Pách thượng giai đoạn 2.

Quy chế nêu rõ nguyên tắc phối hợp trong triển khai thực hiện dự án. Cụ thể, bảo đảm dân chủ, thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống kênh mương theo quy định của pháp luật; xác định rõ trách nhiệm cơ quan đầu mối (chủ trì một số công việc hội họp, báo cáo, tổng hợp, kiến nghị đề xuất), cơ quan phối hợp trong từng nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể để thống nhất thực hiện.

Các bên có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhau về chuyên môn, nghiệp vụ, ưu tiên giải quyết xử lý các vướng mắc khó khăn, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các bên cũng thống nhất về quy chế hội họp, thông tin, nội dung báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng và cưỡng chế, bảo vệ thi công…

hfgh
Thi công các hạng mục của Dự án Hồ Krông Pắc thượng trên địa bàn huyện Ea Kar.

Các bên liên quan cũng thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án Hồ Krông Pách thượng giai đoạn 2 theo từng mốc thời gian cụ thể từ năm 2023 đến 2026.

Được biết, Dự án Hồ Krông Pách thượng giai đoạn 2 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3200/QĐ-BNN-XD, ngày 19/7/2021 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 3422/QĐ-BNN-XD, ngày 14/8/2023 với tổng mức đầu tư là 1.120,4 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Dự án triển khai đầu tư xây dựng 111 km kênh mương, giải phóng mặt bằng khoảng 172 ha.

Các bên có trách nhiệm bảo đảm công tác công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống kênh mương theo đúng thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3422, bảo đảm khai thác hiệu quả công trình, sớm giải quyết nước tưới cho vùng dự án của huyện Ea Kar và huyện Krông Pắc.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.