Multimedia Đọc Báo in

Bổ sung danh mục 32 dự án phải thu hồi đất trong năm 2023

14:35, 26/07/2023

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 14/12/2022, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Nghị quyết số 15).

Theo đó, thống nhất bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2023; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể: bổ sung danh mục 32 dự án phải thu hồi đất trong năm 2023, với tổng diện tích khoảng 53,87 ha thuộc địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện Cư Kuin, Buôn Đôn, Cư M’gar, Ea H’leo, Krông Ana, Krông Pắc; điều chỉnh nội dung 4 dự án phải thu hồi đất trong năm 2023 tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, ngày 14/12/2022 thuộc địa bàn các huyện Ea H’leo, Ea Kar, Ea Súp.

Xây dựng cơ sở hạ tầng Hồ thủy lợi Ea Tam.
Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng hồ thủy lợi Ea Tam nằm trong danh mục bổ sung các dự án phải thu hồi đất trong năm 2023. (Trong ảnh: Phối cảnh Dự án hồ thủy lợi Ea Tam)

Nghị quyết số 15 cũng bổ sung 5 dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích hơn 10,1 héc ta đất trồng lúa thuộc địa bàn các huyện Krông Bông, Krông Năng, Krông Pắc; điều chỉnh nội dung 1 dự án phải thu hồi đất trong năm 2023 tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, ngày 23/12/2021 là Nhà bia tưởng niệm Khu căn cứ cách mạng H5 của huyện Cư M’gar.

Ngoài ra, Nghị quyết số 15 điều chỉnh nội dung 1 dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022. Cụ thể là điều chỉnh gói thầu số 41A thuộc Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ea Súp Thượng, hợp phần hệ thống kênh chính Tây, hạng mục kênh và công trình kênh cấp 1 có diện tích khu tưới dưới 150 ha đến mặt ruộng.

Khả Lê

 

 

 


Ý kiến bạn đọc