Multimedia Đọc Báo in

Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

09:28, 08/09/2021

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục như sau: điều chỉnh nội dung của 2 dự án tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 9-12-2020 của HĐND tỉnh gồm Dự án đường giao thông Cụm Công nghiệp Ea Lê (huyện Ea Súp) và đường Đông Trường Sơn đoạn qua huyện Krông Bông; bổ sung danh mục 63 dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất năm 2021, với tổng diện tích hơn 420 ha; bổ sung danh mục 20 dự án đầu tư có sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2021 phải chuyển mục đích sử dụng đất, với tổng diện tích gần 26 ha.

Nông dân xã Bình Hòa, huyện Krông Ana chăm sóc lúa vụ Hè thu năm 2021. (Ảnh minh họa).
Nông dân xã Bình Hòa, huyện Krông Ana chăm sóc lúa vụ Hè thu năm 2021. (Ảnh minh họa)

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh; giao UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án và kết quả phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư của từng dự án cụ thể phải thu hồi đất để quyết định kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án chưa phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố được duyệt nhưng phù hợp với chỉ tiêu phân bổ, giao UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất của địa phương trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2000/NĐ-CP, ngày 18-12-2020 của Chính phủ.

Việc thực hiện thủ tục đất đai đối với các dự án này chỉ được thực hiện khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Giao Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu của HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc