Multimedia Đọc Báo in

Phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16:06, 26/05/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Quy định).

Theo Quy định trên, danh mục kế hoạch lập quy hoạch xây dựng được thực hiện đối với các quy hoạch xây dựng được lập mới. Sở Xây dựng tổ chức lập danh mục kế hoạch lập quy hoạch xây dựng đối với quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh trên cơ sở thống nhất của UBND huyện và các sở, ngành liên quan. UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh mục kế hoạch lập quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện trên cơ sở đề nghị của cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện. Quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch.

Kế hoạch lập quy hoạch xây dựng được lập cho giai đoạn trung hạn 5 năm và được rà soát, bổ sung hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố. Danh mục kế hoạch lập quy hoạch xây dựng phải xác định cơ quan tổ chức lập quy hoạch, dự kiến kinh phí và nguồn kinh phí theo quy định.

Xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột)
Xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột). (Ảnh minh họa)

Đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng: Sở Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án đối với các quy hoạch vùng liên huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng…

UBND huyện tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án đối với quy hoạch vùng huyện; quy hoạch chung; quy hoạch chi tiết thị trấn trong phạm vi hành chính do mình quản lý; quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực được giao quản lý.
UBND xã tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý theo kế hoạch lập quy hoạch xây dựng được UBND cấp huyện phê duyệt.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao đầu tư đối với các dự án có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, nhà ở.

Bên cạnh đó, Quy định còn phân công, phân cấp việc quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn, cụ thể là quy định cơ quan giới thiệu địa điểm xây dựng, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, gửi và lưu trữ kết quả phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; quy định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.