Multimedia Đọc Báo in

Năm 2023 huyện Lắk thu hồi hơn 115 ha đất nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án

21:27, 17/05/2023

UBND huyện Lắk cho biết, theo Kế hoạch sử dụng đất do UBND tỉnh quyết định, năm 2023 huyện Lắk được thu hồi hơn 115 ha đất nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Theo đó, sẽ thu hồi gần 19,7 ha đất trồng lúa; gần 12,7 ha đất trồng cây hàng năm; hơn 25 ha đất trồng cây lâu năm; 57,6 ha đất rừng đặc dụng và gần 0,3 ha đất nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, trong năm nay, huyện được thu hồi 2,86 ha đất phi nông nghiệp và 0,45 ha đất chưa sử dụng để thực hiện các dự án.

Khu vực đất lúa thực hiện Dự án Đê bao ngăn lũ sông phía Nam Krông Ana.
Khu vực đất lúa thực hiện Dự án Đê bao ngăn lũ sông phía Nam Krông Ana.

Cũng theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Lắk được phép chuyển đổi gần 140 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể, được phép chuyển đổi 22 ha đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác gần 15 ha; đất trồng cây lâu năm gần 28 ha; đất rừng đặc dụng hơn 74 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,44 ha.

Trước đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 16/2/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Lắk. UBND tỉnh giao UBND huyện Lắk thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt; có trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư dự án thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về đất đai. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất.

Đối với các dự án trọng điểm, cấp bách, đầu tư công, công trình an ninh, quốc phòng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lắk được phê duyệt nhưng hiện tại chưa thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch khác thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước khi triển khai thực hiện. 

Đối với danh mục dự án sử dụng đất có nguồn gốc đất thu hồi của các Công ty nông, lâm nghiệp giao cho địa phương quản lý chỉ được triển khai thực hiện khi danh mục dự án có sử dụng đất phù hợp với phương án sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không thuộc quy hoạch ba loại rừng. 

Đối với các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì chỉ thực hiện thu hồi đất khi có văn bản của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Căn cứ vào Quyết định nêu trên, UBND huyện Lắk đã công bố công khai Kế hoạch này đến các xã, thị trấn trên địa bàn được biết. Đồng thời, cơ quan chuyên môn cũng triển khai thông báo thu hồi đất cho người dân ở các khu vực triển khai các công trình, dự án biết để thực hiện các quy định về bàn giao mặt bằng.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc