Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Khởi sắc diện mạo nông thôn mới

08:05, 28/02/2023

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, những năm qua Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Cư Kuin đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại diện mạo mới, khởi sắc ở những vùng quê.

Ea Tiêu là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Nắm rõ những tồn tại, hạn chế ở địa phương, lãnh đạo xã xác định xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Công tác tuyên truyền, vận động đã được đẩy mạnh, triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhiều phong trào thi đua hiến đất làm đường, xây dựng NTM được phát động sôi nổi, lan tỏa rộng khắp, phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và khích lệ người dân tham gia.

Người dân thôn 9, xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) tự nguyện hiến đất, phá bỏ hàng rào để làm đường giao thông nông thôn.

Anh Lê Văn Trọng (thôn 9, xã Ea Tiêu) là một trong những người dân tích cực tham gia và vận động bà con hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn. Anh Trọng chia sẻ, nhận thấy lợi ích thiết thực của việc mở rộng, xây dựng đường thôn xóm được thông thoáng, sạch đẹp sẽ góp phần tạo điều kiện phục vụ cho sản xuất, canh tác, phát triển kinh tế, giao thương cho chính người dân nên gia đình anh đã hiến 120 m2 đất. Không chỉ riêng gia đình anh Trọng, mà nhiều người dân ở đây cũng tích cực hưởng ứng, cùng tự nguyện hiến đất, góp công để làm đường bê tông với chiều dài khoảng 1 km.

 

“Theo lộ trình, đến năm 2025, 100% các xã trên địa bàn huyện Cư Kuin sẽ đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu; phải xem xây dựng NTM là một cuộc cách mạng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, kiên nhẫn, thường xuyên và liên tục…” - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu cho biết: "Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí phù hợp với thực tế ở địa phương. Đến nay, xã cơ bản đạt 17/19 tiêu chí, còn hai tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở vật chất trường học địa phương đang phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn trong năm 2023".

Không riêng gì xã Ea Tiêu, nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện cũng đang nỗ lực xây dựng NTM với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân. Đơn cử như xã Dray Bhăng với tin vui vừa hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đặc biệt, để đạt tiêu chí cuối cùng về giao thông, xã đã xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực từ sự hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp của nhân dân và nguồn xã hội hóa để hoàn thành 15 công trình giao thông nội thôn, đường nội đồng. Đến thời điểm này, các hạng mục công trình đã được hoàn thiện. Hiện, huyện đang hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận xã Dray Bhăng đạt chuẩn năm 2022, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 4/8 xã, đạt tỷ lệ 50%.

Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhiều vùng nông thôn của huyện Cư Kuin đã có sự thay đổi toàn diện, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Chỉ tính riêng trong năm 2022, huyện đã huy động trên 43 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó người dân đóng góp gần 1,9 tỷ đồng và hơn 1.500 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương, xây dựng các công trình văn hóa, dân sinh tại địa phương… Đến nay, toàn huyện có trên 150 km đường thôn, buôn và đường liên thôn, buôn đã được cứng hóa; 67 công trình thủy lợi đảm bảo tưới chủ động cho 85,5% diện tích cây trồng; có 30/56 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Người dân xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) chung tay góp sức làm đường giao thông nông thôn.

Ngoài huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện Cư Kuin còn chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, đào tạo nghề nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất. Trên địa bàn huyện hiện có 11 hợp tác xã nông nghiệp, 10 tổ hợp tác, 32 nhóm sản xuất cà phê bền vững, 8 tổ thủy nông, 108 trang trại nông nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định, 3 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy thông tin: Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, tích cực hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền, kịp thời thông tin về những mô hình hay, sáng tạo trong xây dựng NTM cho người dân học tập; tăng cường công tác vận động người dân chung tay góp sức dưới mọi hình thức để tăng thêm nguồn lực trong công tác xây dựng NTM…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc