Multimedia Đọc Báo in
(Video) Sắc xuân nông thôn mới
19:05, 17/01/2023
Vươn lên từ xuất phát điểm thấp, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giờ đây nhiều miền quê trên cao nguyên Đắk Lắk đang ngày càng đổi mới, khởi sắc, thực sự là những vùng quê đáng sống.

(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.