Multimedia Đọc Báo in
(Video) Sắc xuân nông thôn mới
19:05, 17/01/2023
Vươn lên từ xuất phát điểm thấp, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giờ đây nhiều miền quê trên cao nguyên Đắk Lắk đang ngày càng đổi mới, khởi sắc, thực sự là những vùng quê đáng sống.