Multimedia Đọc Báo in

Son sắt một niềm tin

08:27, 02/02/2024

94 mùa xuân tiến bước cùng dân tộc, Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng phát triển. Cán bộ, đảng viên và nhân dân son sắt niềm tin với Đảng chính là bởi Đảng coi cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đảng không ngừng tự soi, tự sửa để hoàn thiện mình.

* Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Y Luyện Niê Kdăm: Nhiều đổi mới, đột phá để chăm lo cho cái “gốc” của Đảng

Từng vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ cùng Đảng, cùng cách mạng, cùng bà con các buôn làng nên tôi càng tự hào và vui mừng khôn xiết khi Đảng ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Đặc biệt là Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, từ chi bộ đầu tiên ra đời tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, sau 84 năm, các tổ chức cơ sở đảng đã “phủ sóng” khắp các buôn làng, thôn xóm. Đội ngũ đảng viên ngày càng trưởng thành về mọi mặt, vững vàng trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Y Luyện Niê Kdăm.

Đảng bộ tỉnh đã có rất nhiều đột phá, đổi mới, nhất là trong công tác cán bộ, quan tâm đến việc lựa chọn, đào tạo, luân chuyển, điều động, sử dụng cán bộ “đúng người, đúng việc”, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ tỉnh cũng chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục bằng đường lối, những quyết sách cụ thể, sát sườn trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống của người dân. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân ngày càng đặt trọn niềm tin vào Đảng.

* Đại đức Thích Minh Đăng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư M’gar: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện đối với các tôn giáo

Tôi rất tâm đắc về phương châm hành động của Đảng là "ý Đảng - lòng dân", "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" với cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Nghĩa là trong chủ trương lãnh đạo, Đảng luôn xác định lấy dân làm gốc.

Đại đức Thích Minh Đăng.

94 năm có Đảng, Việt Nam đã có những bước chuyển mình rõ nét. Từ một nước nghèo, cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội lạc hậu đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, chính trị, xã hội ổn định.

Qua sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như trên cả nước cho thấy, Đảng luôn ra sức lãnh đạo, tập trung chăm lo cho nhân dân trên mọi mặt: điện, đường, trường, trạm; từ thị thành đến nông thôn đều được xây dựng, sửa sang khang trang, hiện đại.

Là người lãnh đạo Giáo hội, tôi nhận thấy rằng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến tôn giáo và công tác tôn giáo; tạo điều kiện cho tín đồ, chức sắc tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

* Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Trần Văn Khánh: Cấp ủy chủ động đồng hành với doanh nghiệp 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp ​​​​​Trần Văn Khánh.

Trong những năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã tích cực tham gia, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo đảng viên, vận động người lao động tích cực lao động sản xuất, kinh doanh. Cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã bám sát diễn biến của thị trường, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của cấp trên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xây dựng nghị quyết, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đề ra. Chủ động đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt tình hình và kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

* Đảng viên Trần Thị Huyền Thương, Chi bộ Văn phòng 2, Đảng bộ Trường Cao đẳng Đắk Lắk: Quan tâm thu hút, đào tạo, trọng dụng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức

Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp với xu thế vận động của xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ trí thức ngày càng được quan tâm thu hút, đào tạo, trọng dụng, tạo môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, đội ngũ trí thức đang có sự phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng; phát huy vai trò là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế.

Đảng viên Trần Thị Huyền Thương.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, đội ngũ trí thức cần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, tự chấn chỉnh mình. Trước những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mỗi trí thức phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tham gia đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, lệch lạc; góp phần lan tỏa thông tin tích cực, lối sống tốt đẹp.

Nhóm PV (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.