Multimedia Đọc Báo in

Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2023

17:12, 26/01/2024

Chiều 26/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn; công tác xây dựng Đảng năm 2023 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 

Năm 2023, tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, nhân viên tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được phân công; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công tác tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. (Cụ thể, đã tham mưu soạn thảo, thẩm định và ban hành 4.768 văn bản các loại trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng).

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Pháp.

Chuẩn bị chu đáo điều kiện phục vụ các cuộc họp Thường trực, hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ, đón tiếp trên 50 đoàn khách, đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành làm việc tại tỉnh; phục vụ hơn 157 hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc với hơn 1.500 lượt đại biểu tham dự... 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội nghị thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2024.

Văn Cường 
 


Ý kiến bạn đọc