Multimedia Đọc Báo in

Giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại huyện Ea Súp

17:58, 29/09/2022

Ngày 29/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Ea Súp giai đoạn 2019 – 2021.

Theo báo cáo UBND huyện Ea Súp với Đoàn giám sát, đến thời điểm này, 17/17 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó, cấp huyện 196 thủ tục, cấp xã 105 thủ tục. Từ 1/1/2019 đến 31/12/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 253.726 hồ sơ. Về dịch vụ công trực tuyến, đã thực hiện tiếp nhận 251.978/253.726 hồ sơ TTHC trên Cổng dịch công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (hệ thống iGate), đạt 99,31%; tiếp nhận, xử lý 1.011 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 916 hồ sơ mức độ 4.

Buổi làm việc giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với UBND huyện Ea Súp
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh với UBND huyện Ea Súp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị điện tử, tin học của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số xã còn lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc tiếp cận và hoàn thiện thủ tục hồ sơ của người dân còn hạn chế, nhất là hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích chưa được người dân phối hợp thực hiện; việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả của công chức thực hiện nhiệm vụ này trên iGate nhiều lúc còn lúng túng…

Đoàn giám sát đã kiểm tra hồ sơ lưu ở lĩnh vực xây dựng và thực tế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và một số xã, thị trấn. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy một số tồn tại của địa phương như: niêm yết TTHC tại các xã còn sơ sài; có hiện tượng chậm giải quyết nhưng chưa có văn bản xin lỗi công dân; tình trạng tiếp nhận hồ sơ thủ tục tại phòng chuyên môn; không kiểm soát được quá trình giải quyết hồ sơ…

Thành viên đoàn giám sát kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn Ea Súp
Thành viên đoàn giám sát kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn Ea Súp.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát Phạm Thị Phương Hoa ghi nhận những nỗ lực của huyện Ea Súp về cải cách hành chính trong bối cảnh địa bàn biên giới, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian tới, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện; công khai đầy đủ các TTHC giải quyết ở cấp xã; cập nhật những thông tin, văn bản có liên quan trong lĩnh vực cải cách hành chính; đồng thời, khắc phục những hạn chế, sai sót trong tiếp nhận, giải quyết TTHC…

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.