Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

12:47, 13/05/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 24-CT/TU ngày 11/5/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó với mục tiêu củng cố, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trong 3 trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của đất nước, qua đó góp phần tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại.

Song song với việc tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 18/4/2022 của Ban Đối ngoại Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trên cơ sở tình hình thực tế, các sở ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, nội dung công tác đối ngoại nhân dân cụ thể và phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, dưới sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện của cấp ủy Đảng.

Phos
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh thăm hỏi kiều bào về quê đón Tết nguyên đán 2019 do tỉnh tổ chức. Ảnh minh họa.

Trong đó cần lưu ý đến công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2022 của Bộ Chính trị về "Công tác đối ngoại người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới", gắn kết các phong trào, hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài với phong trào, hoạt động của nhân dân trong nước, phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, qua đó thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Bên cạnh đó cần tập trung đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác đối ngoại nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân thông qua tuyển dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng năng lực cán bộ, hội viên bảo đảm vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiến thức và ngoại ngữ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham, mưu giúp việc Tỉnh uỷ, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc triển khai ngay sau khi Chỉ thị 24 được ban hành, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc