Multimedia Đọc Báo in

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiết kiệm trong chi thường xuyên trên 2,8 tỷ đồng

17:11, 21/04/2022

Trong khuôn khổ Chương trình giám sát chuyên đề, sáng 21/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiến hành giám sát đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) giai đoạn 2016 – 2021.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr chủ trì buổi làm việc. 

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr chủ trì buổi làm việc.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong giai đoạn 2016 – 2021, Sở KH-ĐT đã kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, qua đó đưa việc THTKCLP trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao. Sở đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các lĩnh vực về quản lý đầu tư công, quản lý doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước các khoản thu, chi đều được thực hiện theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn quy định. 

Đối với việc THTKCLP trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và trong quản lý, sử dụng lao động được thực hiện theo quy định, tiêu chuẩn, định mức. Bên cạnh đó, Sở KH-ĐT đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết. Nhờ đó, giai đoạn 2017 - 2021, Sở đã tiết kiệm trong chi thường xuyên được trên 2,8 tỷ đồng.

Thành viên Đoàn giám sát xem xét, đánh giá tình hình thực hiện công tác THTKCLP tại đơn vị.
Thành viên Đoàn giám sát xem xét, đánh giá tình hình thực hiện công tác THTKCLP tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong kỳ, Thanh tra Sở KH-ĐT tổ chức 4 cuộc kiểm tra trách nhiệm đối với người đứng đầu của các phòng ban chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và 17 cuộc thanh tra chuyên ngành về phòng, chống tham nhũng, THTKCLP theo kế hoạch; qua đó đã phát hiện các sai sót, vi phạm liên quan thủ tục phê duyệt đầu tư, quyết định đầu tư, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu. Đồng thời Sở đã đề nghị xuất toán, điều chỉnh, giảm trừ thanh quyết toán với tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng và xử phạt hành chính 17 vụ việc với tổng số tiền vi phạm hành chính 245 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã yêu cầu Sở KH-ĐT làm rõ thêm về công tác THTKCLP trong lĩnh vực đầu tư công; các dự án liên quan đến việc sử dụng đất lâm nghiệp, các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về THTKCLP trong giai đoạn 2016 - 2021 theo chức năng, lĩnh vực quản lý của đơn vị… 

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Trần Quang Sơn giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về công tác THTKCLP.
Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Trần Quang Sơn giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về công tác THTKCLP.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai THTKCLP của Sở KH-ĐT trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Sở nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn giám sát để bổ sung, hoàn thiện báo cáo công tác THTKCLP của đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở cần tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTKCLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTKCLP; tiếp tục xây dựng chương trình thực hiện các mục tiêu, chi tiết kiệm thường xuyên cho từng năm, đối với từng lĩnh vực; phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng gắn với trách nhiệm người đứng đầu...

Lan Anh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Với những người lính mang quân hàm xanh, khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Điều này càng thôi thúc họ vượt khó, đem hết sức mình bảo vệ từng đường biên cột mốc, bảo vệ biên cương lãnh thổ.