Multimedia Đọc Báo in

Cần thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

08:46, 04/03/2022

Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã yêu cầu: “Mỗi chi bộ đảng, mỗi UBND, HĐND xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có Báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình. Mỗi đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một Tạp chí Cộng sản... Các địa phương, cơ sở, các cấp ủy đảng và chính quyền phải chủ động cấp kinh phí mua báo chí của Đảng. Các tỉnh ủy, thành ủy phải có sự chỉ đạo để đảm bảo cân đối kinh phí trên địa bàn”.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 25/8/2012, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 29-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 81-KL/TU, ngày 4/7/2012 “về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và Công văn số 897-CV/TU, ngày 19/9/2017 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn quán triệt, triển khai các chỉ thị, văn bản về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Thực hiện chưa nghiêm Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hiện nay việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Theo báo cáo của Bưu điện tỉnh, quý I năm 2022, trong toàn tỉnh với tổng số 5.638 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thì có 1.899 TCCSĐ đặt mua Báo Nhân Dân (chiếm 33,6%), 2.589 TCCSĐ đặt mua Báo Đắk Lắk (chiếm 45,92%) và 921 TCCSĐ đặt mua Tạp chí Cộng sản (chiếm 16,33%). Khá nhiều địa phương có tỷ lệ đặt mua rất thấp như huyện Krông Búk (đặt mua Báo Nhân Dân 19,6%; Báo Đắk Lắk 23,6%; Tạp chí Cộng sản 34,8%), Krông Pắc (đặt mua Báo Nhân Dân 25,5%; Báo Đắk Lắk 15,2%; Tạp chí Cộng sản 3,8%), Cư Kuin (đặt mua Báo Nhân Dân 7,1%; Báo Đắk Lắk 11,8%; Tạp chí Cộng sản 11,5%)…

Điều đáng nói là một số đảng bộ có số lượng lớn chi bộ nhưng có rất ít, thậm chí là không có chi bộ nào đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Chẳng hạn như: Đảng bộ Công an tỉnh có 88 chi bộ, Đảng bộ Công an TP. Buôn Ma Thuột có 15 chi bộ, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền TP. Buôn Ma Thuột có 22 chi bộ, Đảng bộ Sở Y tế có 15 chi bộ nhưng chưa có chi bộ nào đặt mua báo Đảng... Cũng theo báo cáo của Bưu điện tỉnh, ngay cả một số TCCSĐ trong khối nội chính, thông tin tuyên truyền, dân vận…, việc mua báo, tạp chí của Đảng cũng rất khiêm tốn, như: Đảng bộ Khối Dân vận TP. Buôn Ma Thuột, Chi bộ Ủy ban MTTQ thành phố, Đảng bộ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đảng bộ Sở Tài chính, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ….

Các loại báo, tạp chí của Đảng cung cấp thông tin chính thống giúp đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động.

Bên cạnh việc đặt mua chưa đủ số lượng theo quy định thì việc quản lý và sử dụng, lưu trữ báo, tạp chí của Đảng để cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, học tập, khai thác thông tin còn thực hiện hình thức, chưa hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt đảng và cuộc sống...

Thực tế cho thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa đạt yêu cầu, hiệu quả chưa cao. Trước hết phải kể đến kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa được bố trí đủ hoặc sử dụng chưa đúng mục đích. Thêm vào đó, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông và mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo... đã làm thay đổi thói quen đọc báo giấy và chuyển sang đọc thông tin qua báo điện tử, nghe đài, xem truyền hình hoặc mạng xã hội. Các báo, tạp chí của Đảng tuy đã có nhiều cải tiến nhưng chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc.

Cần nhận thức sâu sắc, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11

Các báo, tạp chí của Đảng là phương tiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết chính sách, pháp luật và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Không chỉ cung cấp các thông tin chính thống, các báo, tạp chí của Đảng còn là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm, nhận thức sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Vì vậy trong giai đoạn hiện nay, cần duy trì thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí, nâng cao hiệu quả công tác khai thác thông tin từ báo, tạp chí của Đảng.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Báo Đắk Lắk trao ấn phẩm báo Xuân Nhâm Dần tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Thế Hùng

Để duy trì, thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, ngày 6/4/2020, Ban Bí thư đã ban hành Thông báo kết luận số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trên cơ sở đó, mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 776-CV/BTGTU, ngày 21/2/2022 đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt các chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời chỉ đạo ban tuyên giáo cùng cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở những đơn vị thực hiện chưa tốt, kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt.

Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng phải được sử dụng đúng mục đích, nguyên tắc, không chi vào việc khác hoặc mua các ấn phẩm khác; đưa nội dung mua báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng hằng năm và xem xét, xử lý những TCCSĐ không nghiêm túc thực hiện.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.