Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

08:18, 12/10/2021

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện Krông Bông đã có những giải pháp phù hợp để phát triển đảng viên cả về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

Năm 2021, huyện Krông Bông được tỉnh giao chỉ tiêu kết nạp 80 đảng viên. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện chỉ có 11/35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy kết nạp được 23 đảng viên mới, đạt gần 28,8% chỉ tiêu.

Đồng chí Lâm Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Bông cho biết, công tác phát triển đảng viên những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng, thẩm tra hồ sơ, lý lịch…

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy trực thuộc chưa tích cực, chưa có quyết tâm cao trong phát triển đảng viên mới. Các tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy, bí thư các chi bộ, đảng bộ còn thụ động trong việc lựa chọn quần chúng ưu tú để giáo dục, theo dõi, kèm cặp nhằm tạo nguồn phát triển đảng.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng còn có tâm lý chủ quan, tập trung kết quả phát triển đảng viên vào những tháng cuối năm nên chưa chỉ đạo quyết liệt và chưa có những giải pháp phù hợp để phát triển đảng viên là quần chúng trong tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Đại diện Chi ủy Chi bộ 2, Đảng bộ Trường THPT Krông Bông trao Quyết định kết nạp đảng viên cho một học sinh của trường.

Xác định rõ những khó khăn đó, đồng thời thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra về công tác phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đôn đốc công tác phát triển đảng viên và đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên mới nói riêng. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các trưởng, phó thôn, buôn, các chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện kết nạp Đảng... cả về số lượng và chất lượng theo đúng kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2021.

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Krông Bông đã kết nạp được 96 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 120% so với kế hoạch), nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên 3.360 đồng chí.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ dân số, số lượng quần chúng tại cơ quan, đơn vị... để xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các chi bộ thực hiện, đồng thời phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác phát triển đảng viên. Huyện quan tâm phát triển đảng viên là học sinh trong các trường THPT trên địa bàn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo… Từ đó, một số xã trên địa bàn là vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo được đánh giá làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Điển hình như xã Cư Pui, những năm qua luôn là đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao về phát triển đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Cư Pui cho biết, năm 2021, địa phương được huyện giao chỉ tiêu kết nạp 7 đảng viên. Nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp, trong 9 tháng năm 2021, Đảng bộ xã đã kết nạp được 8 đảng viên mới, đạt 114,2% kế hoạch. Dự kiến trong những tháng cuối năm, xã Cư Pui sẽ kết nạp thêm khoảng 2 – 4 đảng viên nữa để nâng số đảng viên mới được kết nạp trong năm 2021 lên 10 – 12 người.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tâm, những khó khăn xã gặp phải cũng giống như nhiều địa phương trên địa bàn huyện, song với tinh thần quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa chỉ tiêu huyện giao thành nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, điều hành của xã; giao chỉ tiêu cho từng chi bộ, đồng thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn để các thôn, buôn, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua, từ đó tìm ra nhân tố tích cực, bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng. Hơn nữa, công tác lãnh đạo phải cụ thể, quyết liệt và phải coi nhiệm vụ phát triển đảng là một tiêu chí đánh giá chất lượng cuối năm.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Quân sự (Đảng bộ xã Cư Pui).

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến từng chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã phân công các đồng chỉ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, nắm chắc tình hình tại các tổ chức cơ sở đảng, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng tại các địa phương. Đối với những chi bộ, đảng bộ chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, phải tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên. Qua đó rút ra bài học và kịp thời phê bình, chấn chỉnh các chi bộ, cá nhân chưa làm tốt.

Trong quá trình thực hiện công tác phát triển đảng viên, những nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định được các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Krông Bông thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng”. Quyết tâm chính trị cao, cộng với những những giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, công tác phát triển đảng viên ở Krông Bông đang dần khắc phục những khó khăn và đạt kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào kết quả công tác xây dựng Đảng của huyện năm 2021.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.