Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển nhanh người tham gia BHXH, BHYT

17:24, 20/12/2022

Sáng 20/12, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nguyễn Khắc Tuấn; lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được một số kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

abc
Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Khắc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 5.000 người, tham gia BHXH tự nguyện tăng 1.000 người, tham gia BHYT tăng hơn 80.000 thẻ so với năm 2021 và đạt chỉ tiêu bao phủ theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chỉnh phủ; thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ; thường xuyên chủ động bám sát, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả tích cực trong các lĩnh vực công tác của ngành…

a
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2022, BHXH tỉnh cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn thấp so với tiềm năng; số người đề nghị giải quyết chế độ BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp tăng cao so với bình quân các năm trước; tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức đóng của các doanh nghiệp còn phổ biến; việc xử lý nợ tồn đọng, kéo dài (không có khả năng thu hồi) của doanh nghiệp đã dừng hoạt động chưa có hướng dẫn làm cho tỷ lệ nợ BHXH, BHYT còn cao; công tác phối hợp thanh tra liên ngành còn hạn chế, kết quả chưa cao...

Từ thực tế nói trên, năm 2023, BHXH tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: chủ động báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh phát triển người tham gia; thu đúng, đủ, kịp thời, giảm nợ đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; quyết liệt, trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu được giao năm 2023.

a
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Bảo hiểm xã hội huyện M’Drắk.

Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của BHXH tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 2355/QĐ-BHXH ngày 16/9/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu cơ quan thuế và thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; tăng cường quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp; đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường kiểm soát chi phí tại các cơ sở khám chữa bệnh, khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ, góp phần thực hiện đúng dự toán Chính phủ giao năm 2023.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về viêc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường công tác thanh tra đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu trốn đóng, nợ đọng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT...

a
Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Khắc Tuấn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho các cá nhân thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh, năm 2023, BHXH tỉnh Đắk Lắk cần triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh phát triển người tham gia; thu đúng, đủ, kịp thời, giảm nợ đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; quyết liệt, trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh quản lý và sử dụng có hiệu quả dự toán khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người dân. Phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ. Tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội huyện M’Drắk, tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2021; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội Việt Nam” cho 12 cá nhân thuộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Kim Oanh

 

 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia