Multimedia Đọc Báo in

Những mốc son lịch sử của Lực lượng Vũ trang Nhân dân Krông Năng

05:20, 08/11/2010

*Giai đoạn kháng chiến chống Pháp: Nhân dân và Lực lượng Vũ trang Nhân dân huyện Krông Năng đã tổ chức chiến đấu đánh địch 15 trận, tiêu diệt 148 tên, bị thương 179 tên, bắt sống 6 tên quan Pháp.
- Tháng 7-1950: Trong trận đánh buôn Ma Đrít, lực lượng du kích H4 (thuộc huyện Krông Năng ngày nay) phối hợp với bộ đội chủ lực đã tiêu diệt 48 tên, bị thương 79 tên, bắt sống 6 tên quan Pháp và bắt hàng trăm tề Ngụy đi cải tạo.

*Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ: Tổ chức đánh địch 56 trận, tiêu diệt 2 đại đội và 259 tên (có 64 tên ác ôn); loại khỏi vòng chiến đấu 1 đại đội, làm thiệt hại nặng 1 đại đội bảo an, bắt sống 103 tên, phá hủy 6 xe tăng, 2 khẩu pháo 105 ly, bắn rơi 2 máy bay chiến đấu, thu 655 súng các loại, 5 máy thông tin và hàng nghìn viên đạn; giải phóng 7 khu dồn dân, đốt cháy 48 trại lính tề ngụy.
- Năm 1962-1963: Đội du kích Dliê Ya gồm 11 đồng chí do Ama Wang, Xã đội trưởng chỉ huy, được sự hỗ trợ của nhân dân đã đánh những trận vang dội vào ấp buôn Lang; phục kích đèo Cư Kty và đánh buôn Mlang, diệt 1 đại đội địch, tiêu diệt và bắt sống 30 tên, diệt 3 xe tăng.
- Tháng 4-1966: Trận đánh do Ama Wang và Ama Lang chỉ huy đã giải phóng được buôn Chăm và buôn Thuần Mẫn, bắt sống 15 tên địch. Sau đó du kích phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 1 đại địch từ Phú Bổn lên tiếp viện.
- Tháng 8-1960: Hội nghị Đại biểu lần thứ nhất của Ban cán sự Đảng tỉnh Dak Lak đã diễn ra tại khu căn cứ địa cách mạng của tỉnh ở Cư DJú (H4). Hội nghị là cơ sở để tăng cường chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng phát triển lên một bước mới của các huyện Tây Cheo Reo, Bắc Buôn Ma Thuột, Dak Mil, M’Drak… và là hậu cứ cơ sở cách mạng để giải phóng Buôn Hồ.
- Ngày 29-1-1968: Tại Dliê Ya khoảng 1.500 người do đồng chí Ama Wang chỉ huy đã tập trung, kéo lên quận lỵ, kêu gọi đồng bào hưởng ứng, đấu tranh chính trị.

*Giai đoạn sau giải phóng đến nay: Tổ chức truy quét Fulrô 72 đợt, tiêu diệt 38 tên, bị thương 12 tên, đầu hàng 23 tên, 250 tên ra tự thú, bóc gỡ 360 cơ sở ngầm và đường dây câu móc đưa người vượt biên, bắt 22 tên ra kiểm điểm trước dân, thu 15 súng các loại, 220 viên đạn.
Tháng 2-1981: Tại buôn Trấp Ksơr, xã Ea Hồ, lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự đã tiến hành theo dõi, mai phục một toán Fulrô khoảng 15 tên từ ngoài rừng về cấu kết với lực lượng bên trong, ta đã vây ém, nổ súng tiêu diệt 5 tên, bắt sống 3 tên, gọi hàng 6 tên, bị thương 1 tên, thu 3 súng AK, 6 súng AR15, 1 cacbin.

L.A (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc