Multimedia Đọc Báo in

Vịn vào tình thương

15:05, 17/05/2013

Ta lặng giữa bao dung của Bác

Cứ vịn vào trước mọi yêu thương

Bao cuộc đời tạm bợ ngoài kia

Vẫn ân nghĩa – qua thăng trầm dâu bể

 

Giữa muôn vàn tình yêu của Bác

Biến niềm đau thành sự ngọt ngào

Thành nước mát trong lòng suối mát

Thành phù sa nuôi đất dậy màu

 

Lòng vịn vào muôn vạn tình thương

Những nỗi đời vơi nhẹ buồn đau

Người nối người nhường nhau đất sống

Cho tình yêu thức dậy mỗi ngày...

Trương Minh Thắng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tháng năm
15:00, 17/05/2013
Chiều hồ Lăk
09:16, 12/05/2013
Gặp lại Cao nguyên
09:15, 12/05/2013
Bất chợt Côn Sơn
10:50, 03/05/2013
(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.