Multimedia Đọc Báo in

THÔNG BÁO (V/v tăng giá phát hành báo)

08:19, 04/12/2018

Thực hiện Thông báo số 2710-TB/TU, ngày 19-11-2018 của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tăng giá phát hành Báo Đắk Lắk  in, bao gồm: Báo Đắk Lắk thường kỳ, Báo Đắk Lắk Cuối tuần và Nguyệt san hằng tháng.

Ban Biên tập Báo Đắk Lắk trân trọng thông báo đến bạn đọc, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, giá phát hành Báo Đắk Lắk cụ thể như sau:

Ấn phẩm Giá phát hành

Đắk Lắk thường kỳ 3.000 đồng/tờ

Đắk Lắk cuối tuần 4.500 đồng/tờ

Đắk Lắk Nguyệt san 6.000 đồng/quyển

Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP BÁO ĐẮK LẮK

 

 


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​