Multimedia Đọc Báo in

Đến năm học 2024-2025 hoàn thành chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

05:58, 16/07/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.  

Theo Kế hoạch này, năm học 2020 - 2021, tỉnh triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1; năm học 2021 - 2022 triển khai đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Tiết học âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Hoàng Việt. Ảnh minh họa
Tiết học âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học, THCS & THPT Hoàng Việt. (Ảnh minh họa)

Về đội ngũ giáo viên, tỉnh đề ra mục tiêu: năm học 2020 - 2021 có đủ giáo viên được bồi dưỡng và đáp ứng dạy học theo chương trình lớp 1;  năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Đến năm học 2024 - 2025, 100% giáo viên được bồi dưỡng và đáp ứng dạy học theo chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; bảo đảm 100% phòng học kiên cố, có đủ phòng học dạy 2 buổi/ngày, phòng chức năng, phòng bộ môn, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đồ dùng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông.

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 8 nhóm giải pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông; Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu; Sắp xếp, quy hoach mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và các hoạt động giáo dục khác theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; Đổi mới công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Tăng cường công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế; Thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Gia Nguyên

 

 


Ý kiến bạn đọc


Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nhưng hiện nay công tác quản lý và sử dụng đất tại tỉnh vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sau đây là trao đổi giữa phóng viên Báo Đắk Lắk với ông TRẦN ĐÌNH NHUẬN - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong chương trình "Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời" kỳ này.