Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana

Trên 1.900 lượt hộ dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi

10:59, 11/07/2021
UBND huyện Krông Ana vừa tổ chức họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 
6 tháng đầu năm 2021, NHCSXH huyện đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Tổng nguồn vốn thực hiện đến ngày 30-6-2021 là trên 328,4 tỷ đồng, tăng hơn 28,2 tỷ đồng so với năm 2020, đạt tỷ lệ tăng trưởng 9,45%. Trong đó, ngồn vốn huy động 29,565 tỷ đồng thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn hơn 16,8 tỷ đồng; tiền gửi cá nhân gần 13 tỷ đồng. Trong 6 tháng, đã có 1.920 lượt hộ dân được tiếp cận các nguồn vốn vay với trên 71,8 tỷ đồng.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
6 tháng cuối năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung giải ngân hoàn thành kế hoạch nguồn vốn được giao trong năm 2021, phấn đấu đạt tỷ lệ tăng trưởng trên 10%; giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,1%; chất lượng cho vay ủy thác được tăng lên; xem xét nâng mức vay đáp ứng theo phương án thực hiện sản xuất, kinh doanh…
 
Vân Anh