Multimedia Đọc Báo in

Ea Đrông chung sức xây dựng nông thôn mới

08:52, 10/07/2019

Ea Đrông là xã cuối cùng của thị xã Buôn Hồ đang trên hành trình về đích xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2020. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền địa phương cũng như người dân nơi đây đang nỗ lực chung sức để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Xã Ea Đrông có 21 thôn, buôn, trong đó có 14 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, quy mô dân số 2.578 hộ với 11.793 khẩu. Trong những năm qua, Ea Đrông đã tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước và phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân trong việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Trong năm 2018, từ sự hỗ trợ của nhiều nguồn lực, xã Ea Đrông đã đầu tư nhiều công trình hạ tầng, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Trong đó, từ nguồn vốn NTM của tỉnh, xã đã đầu tư và đưa vào sử dụng đường giao thông nông thôn thôn 8 có chiều dài 408 m với tổng vốn đầu tư 550 triệu đồng; kênh mương nội đồng Ea Ngach có chiều dài 215 m với vốn đầu tư 500 triệu đồng.

Thị xã Buôn Hồ cũng đã đầu tư 646,927 triệu đồng thi công công trình giao thông nội đồng thuộc khu vực kênh mương Ea Much Thượng với tổng chiều dài 580 m. Triển khai việc làm đường giao thông đối với các hạng mục đã được phê duyệt theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 37 của HĐND thị xã Buôn Hồ, toàn xã đã làm được 425 m đường ở buôn Trấp: 1.050 m ở thôn 8; 630 m ở thôn 9 với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách thị xã hỗ trợ 423 triệu đồng, người dân đóng góp trên 1,1 tỷ đồng. 

Người dân lao động sản xuất trên cánh đồng buôn Pheo, xã Ea Đrông.
Người dân lao động sản xuất trên cánh đồng buôn Pheo, xã Ea Đrông.

Từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình 135, trong năm 2018, xã Ea Đrông cũng đã bàn giao và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình gồm: 183 m đường giao thông buôn H'né; 161 m đường giao thông ở buôn Pheo; 180 m đường giao thông ở buôn Ea Kjoh A; 170 m  đường giao thông thôn 8 với tổng kinh phí 880 triệu đồng, trong đó người dân đã đóng góp 80 triệu đồng (20 triệu đồng/buôn).

Từ nguồn ngân sách xã, trong năm 2018, địa phương đã hỗ trợ sửa chữa nhà sinh hoạt thôn 8 với tổng số tiền 90 triệu đồng; làm đường nội đồng buôn Klat A, B, C có tổng chiều dài 300 m với số tiền 285 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 160 triệu đồng và nhân dân đóng góp 125 triệu đồng; nạo vét 210 m kênh mương thuộc các tuyến đường trục xã với tổng số tiền 57 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2018, xã đã đầu tư xây dựng 6 phòng học Trường THCS Tô Vĩnh Diện; nhà hiệu bộ và 6 phòng học Trường Tiểu học Trần Quốc Toản;  sân Trường Mẫu giáo Hoa Tang Bi với tổng kính phí  3,8 tỷ đồng.

Đường liên xã Ea Đrông đi Ea Hồ (huyện Krông Năng) đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng.
Đường liên xã Ea Đrông đi Ea Hồ (huyện Krông Năng) đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, xã Ea Đrông đã bàn giao đưa vào sử dụng 300 m đường buôn Trăp; 460 m đường buôn Sing; 650 m đường thôn 9; 400 m thôn Ea Kung với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 423 triệu đồng, người dân địa phương đóng góp trên 615 triệu đồng (gồm tiền mặt, ngày công, hiến đất…). Từ nguồn vốn của Chương trình 135, đường giao thông ở các thôn, buôn đặc biệt khó khăn như: buôn Pheo, buôn H’né, buôn Ea Kjoh và thôn 8 tiếp tục được hỗ trợ đầu tư, xây dựng với tổng chiều dài hơn 700 m, kinh phí 844 triệu đồng…

 
“Là xã vùng 2, với 4 buôn đặc biệt khó khăn, chương trình xây dựng NTM ở xã Ea Đrông đã mở ra cơ hội cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo. Trước khi bắt tay xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo của xã gần 30%, đến nay đã giảm xuống còn 11,6% (xét hộ nghèo theo hướng đa chiều)”.
 
 H’Blỗn Niê Kriêng, Chủ tịch UBND xã Ea Đrông

Bà H’Blỗn Niê Kriêng, Chủ tịch UBND xã Ea Đrông cho biết, để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chương trình NTM xã đã tổ chức họp bàn với nhân dân thật cụ thể, công khai; có sự phân công nhiệm vụ từng thành viên phụ trách địa bàn; triển khai vận động từng nhà, từng dòng họ để khơi dậy phong trào. Nơi nào có vướng mắc, cấp ủy, chính quyền sẽ tổ chức đoàn công tác phối hợp với Ban tự quản thôn, buôn đến tận hộ gia đình gặp gỡ, giải thích.

Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân hưởng thụ", chương trình xây dựng NTM đã được người dân đồng lòng hưởng ứng. Chính vì vậy, từ một xã được nhắc đến là địa bàn trọng điểm nghèo đói và lạc hậu, lại phức tạp về trật tự an ninh, đến nay xã Ea Đrông đã hoàn thành 13/19 tiêu chí NTM. 

Để đạt mục tiêu 16/19 tiêu chí vào cuối năm 2019, xã Ea Đrông đã đưa ra các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được. Đối với những tiêu chí chưa đạt, đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn như tiêu chí số 2 về giao thông, số 5 trường học, số 6 cơ sở vật chất văn hóa..., xã đang huy động các nguồn lực từ các chương trình, chính sách để lồng ghép đầu tư. Bên cạnh đó, để bảo đảm tiêu chí hộ nghèo còn 7% vào năm 2020, xã cũng tập trung thực hiện các chính sách giảm nghèo, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo; phát huy sức mạnh của khối đoàn thể trong vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy để tự lực vươn lên.

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.