Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

09:07, 14/10/2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đó là tiền đề quan trọng, tạo sức bật hướng đến xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,75%/năm, quy mô của nền kinh tế tăng gấp 1,52 lần so với năm 2015, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhất là ở khu vực dịch vụ và nông, lâm nghiệp. Công nghiệp năng lượng tái tạo phát triển mạnh. Tái cơ cấu nông nghiệp đang được triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường hợp tác, liên kết, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng đều qua các năm, tổng thu cân đối 5 năm đạt 30.679 tỷ đồng, bằng 7,4% GRDP (cao hơn giai đoạn trước). Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hướng đến sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng mắc ca của doanh nghiệp Đắk Lắk  tại Hội nghị mắc ca Việt Nam được tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột (29-9-2020). Ảnh: Hoàng Gia
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng mắc ca của doanh nghiệp Đắk Lắk tại Hội nghị mắc ca Việt Nam được tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột (29-9-2020). Ảnh: Hoàng Gia

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh quan tâm đầu tư, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 2,87%/năm, xuống còn 4,99% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người 54,55 triệu đồng, gấp 1,67 lần so với năm 2015.

Quốc phòng, an ninh, hoạt động tư pháp, đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, 100% thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều có chi bộ, đảng viên là người tại chỗ. Các tổ chức cơ sở đảng được sắp xếp lại theo từng loại hình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Xác định công tác tổ chức, cán bộ đóng vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đột phát trong sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến nay, bí thư cấp ủy cấp huyện của 15/15 huyện, thị xã, thành phố đều không phải là người địa phương. Đặc biệt là việc tổ chức thực hiện thí điểm báo cáo chương trình hành động tuyển chọn chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk, Buôn Đôn và thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở một cách công khai, minh bạch, có cạnh tranh, góp phần chống chạy chức, chạy quyền đã được dư luận quan tâm, đánh giá cao. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Cuộc vận động hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp văn minh lần đầu tiên được tổ chức đã tạo động lực cho người dân hiến kế phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Trao giấy chứng nhận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
Trao giấy chứng nhận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Tuy nhiên, Đắk Lắk là tỉnh miền núi, biên giới còn những khó khăn, thách thức: kinh tế tăng trưởng chưa bền vững; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh chưa cao; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; đời sống của người dân ở một số nơi, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, bất thường… ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo ra nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng là cơ hội, điều kiện thuận lợi để tỉnh ta tiếp tục phát triển toàn diện. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh Đắk Lắk đề ra mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát huy và tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh cải cách, không ngừng nâng cao hiệu quả nền hành chính công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học - công nghệ, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, tái cơ cấu nền nông nghiệp đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tự động hóa vào hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

Phố phường TP. Buôn Ma Thuột được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Gia
Phố phường TP. Buôn Ma Thuột được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Gia

Hai là, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật, tài chính, logistics...; ưu tiên, tập trung phát triển du lịch gắn văn hóa, sinh thái và nông, lâm nghiệp, cảnh quan thiên nhiên, cộng đồng và bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Ba là, tập trung phát triển điện năng lượng mặt trời, điện gió, điện sinh khối; phát triển công nghiệp chế biến sâu, khuyến khích, kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng công nghệ - thông tin; khẩn trương quy hoạch, xây dựng, hình thành các khu công nghệ cao; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 vào các ngành, lĩnh vực gắn với kinh tế số, sáng tạo, khởi nghiệp. Nghiên cứu đề xuất xây dựng Trung tâm đổi mới, sáng tạo khu vực Tây Nguyên tại TP. Buôn Ma Thuột, trực thuộc Trung tâm đổi mới, sáng tạo quốc gia.

Bốn là, giữ gìn, phát huy, xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình văn hóa, văn nghệ; quan tâm, tạo điều kiện phát triển văn hóa, văn nghệ các dân tộc thiểu số trên địa bàn, chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế.

Năm là, thực hiện thật tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao. Chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác điều tra phá án, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáu là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phòng chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cũng đề ra 3 giải pháp đột phá, đó là:

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công; tăng cường phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cho người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tập trung phát triển khoa học - công nghệ; phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

2. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, bình đẳng, có cạnh tranh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”.

3. Quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án động lực, trọng điểm để thúc đẩy liên kết vùng. Phát triển mạnh thương mại, logistics, du lịch, công nghiệp, đáp ứng nhu cầu kết nối giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, TP. Hồ Chí Minh, miền Đông Nam bộ, các tỉnh Nam Lào và Campuchia; xây dựng cảng cạn phục vụ vận tải đa phương thức; phát triển Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột thành Cảng Hàng không quốc tế, xây dựng Cửa khẩu Đắk Ruê. Đặc biệt xây dựng cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XVII sẽ là thời gian thử thách năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tinh thần, ý chí của cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh. Tin tưởng rằng, với tinh thần đồng tâm nhất trí, ý chí cách mạng kiên cường, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nhất định vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ mới.  

Bùi Văn Cường

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.