Multimedia Đọc Báo in

Kiên quyết thay thế những cán bộ thiếu gương mẫu, yếu kém mà không chờ đến hết nhiệm kỳ

10:05, 21/09/2019

Chiều 20-9, tại TP. Buôn Ma Thuột, Đoàn Kiểm tra số 1157 của Ban Bí thư Trung ương do Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

bị cáo
Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã thông báo Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm tra việc triển khai Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ một số tỉnh và Đảng Đoàn.

bị cáo
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy nêu ý kiến đề xuất với Đoàn công tác

Dự thảo Báo cáo đánh giá: Thời gian qua, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đoàn kết thống nhất cao thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế và tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều cách làm hay, có sức lan tỏa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy Đảng trong tỉnh cũng thường xuyên theo dõi, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến từng cán bộ, đảng viên, giúp họ nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nội dung về trách nhiệm nêu gương. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình để tự giác, gương mẫu thực hiện.

bị cáo
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê tham gia thảo luận

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tiếp thu những đề xuất, kiến nghị mà Đoàn Kiểm tra đã nêu trong báo cáo. Cùng với đó, tập trung nêu cao tính cộng sự, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở. Kiên quyết chống tư tưởng và hành động cục bộ bè phái.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên về ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Trung ương về nêu gương; tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết kịp thời những bức xúc mà dư luận nhân dân quan tâm, nhất là những tranh chấp khiếu kiện về đất đai giữa người dân với các nông - lâm trường; tăng cường kiểm tra giám sát nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm, thay thế cho từ chức đối với cán bộ thiếu gương mẫu, yếu kém về năng lực, phẩm chất mà không chờ đến hết nhiệm kỳ.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.