Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Lắk triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021

11:35, 19/03/2021

Huyện ủy Lắk vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 14-5-2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện đợt thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác.

Trong năm 2020, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Huyện ủy Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức 52 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, với hơn 5.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Trong năm, toàn huyện đã kết nạp 157 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 104,6% chỉ tiêu được giao); công nhận đảng viên chính thức cho 202 đảng viên, làm thủ tục tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho 161 đảng viên; đề nghị và tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng (30 năm đến 60 năm) cho 41 đảng viên; thực hiện kiểm tra 2 tổ chức đảng trực thuộc và giám sát 1 tổ chức đảng trực thuộc gắn với 1 đảng viên…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua đánh giá, phân loại có 6/31 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 25/31 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 54/233 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 157/233 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với chất lượng đảng viên, toàn huyện có 370 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 2.241 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đối với việc thực hiện Kế hoạch số 50-KH/HU, ngày 14-5-2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện đợt thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác, trong giai đoạn 2014 - 2020, Đảng bộ huyện Lắk đã phát động và thu được tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã chi hỗ trợ cho 45 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 713.triệu đồng.

Đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Bí thư huyện ủy Lắk trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.
Đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy Lắk trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021 như: kịp thời quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy thành chương trình hành động của Đảng bộ huyện phù hợp với thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ trong cấp ủy vào những vị trí công tác phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, tăng cường tính kỷ cương, kỷ luật trong Đảng… 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Lắk đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020; 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên năm 2020; 6 tập thể có thành tích trong việc thực hiện Kế hoạch số 50-KH/HU; 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 – 2020).

Bảo Chi

 


Ý kiến bạn đọc