Multimedia Đọc Báo in

47 cán bộ Đoàn tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

22:01, 16/03/2021
Sáng 15-3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung A51, khóa học 2021.
 
Tham gia lớp học có 47 học viên là bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh. 
 
Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng
Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng

Trong thời gian 6 tháng, học viên được truyền đạt các nội dung như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể...

Khóa học sẽ giúp học viên nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn; đồng thời cung cấp hành trang cần thiết cho học viên vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, quản lý để giải quyết các vấn đề đặt ra tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc