Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020

19:01, 10/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) năm 2020 là "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" và chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ 1-6 đến 30-6) là "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội".

a
Một gia đình 3 thế hệ ở xã Sar, huyện Ea Kar cùng luyện tập hát then đàn tính. (Ảnh minh họa)

Theo đó, các hoạt động hướng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh được tổ chức với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, tiết kiệm, có chất lượng và hiệu quả; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để các gia đình gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỷ năng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Cụ thể, đảm bảo 100% các huyện, thị xã, thành phố và trên 90% các xã, phường, thị trấn có tổ chức các hoạt động hướng ứng, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, an toàn trong phòng, chống dịch Covid – 19. Tổ chức các hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa, vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ mới, từ đó có những hành động thiết thực quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, kiểu mẫu để động viên, khuyến khích mọi người và xã hội thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, tiến bộ...

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.