Multimedia Đọc Báo in

HĐND huyện Krông Năng: Kỳ họp tổng kết tình hình hoạt động khóa V nhiệm kỳ 2004 – 2011

09:31, 25/04/2011

HĐND huyện Krông Năng vừa tổ chức kỳ họp thứ 17 nhằm tổng kết đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND và các Ban HĐND huyện đã tổ chức thành công 16 kỳ họp. Ban kinh tế xã hội (HĐND huyện) đã tổ chức thẩm tra 70 báo cáo, 12 đề án  và 59 dự thảo các Nghị quyết do UBND huyện trình tại các kỳ họp. Ban pháp chế đã tổ chức 26 cuộc giám sát về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, về giải quyết khiếu nại, tố cáo,... Nhiều nghị quyết của HĐND đã phát huy hiệu quả trong cuộc sống, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương: trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 6,56%, cơ cấu kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 22,10 triệu đồng (theo giá hiện hành); an ninh - quốc phòng được bảo đảm; văn hóa, giáo dục, y tế,... có những bước phát triển đáng ghi nhận.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Đình Long và ông Lê Văn Khương (chuyển công tác) và chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Huỳnh Đình Ứng. Đồng thời đã tiến hành bầu bổ sung thành viên UBND và Phó Chủ tịch UBND huyện; kết quả ông Phạm Châu, Trưởng Công an huyện Krông Năng đã được bầu làm ủy viên UBND huyện và ông Trương Hoài Anh, Chánh Văn phòng UBND huyện đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trọng Nguyên

 


Ý kiến bạn đọc