Multimedia Đọc Báo in

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện M'Đrắk

09:24, 03/06/2016

UBBC huyện M'Đrắk đã công bố kết quả bầu cử HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, toàn huyện có 13 đơn vị bầu cử với 114 khu vực bỏ phiếu và đã có 99,93% cử tri tham gia bầu cử.

Kết quả, đã bầu đủ 37 đại biểu HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 (trong số 61 ứng cử viên); trong đó tỷ lệ đại biểu dân tộc thiểu số, đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi... đều bảo đảm theo quy định. Đại biểu trúng cử với số phiếu cao nhất đạt 94,34%, đại biểu trúng cử có số phiếu thấp nhất đạt 72,66%.

Đức Khá


Ý kiến bạn đọc


Nguồn lực mới để Lào Cai "cất cánh"
Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “thời cơ vàng” để Lào Cai cất cánh bởi trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được thực hiện theo nhiều quy định khác nhau nên có nhiều bất cập, chất lượng hạn chế, thiếu tính gắn kết liên vùng, liên ngành.