Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đổi mới toàn diện, cơ bản, đồng bộ và mạnh mẽ công tác tài chính

16:28, 16/06/2022

Ngày 16/6, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW, ngày 21/9/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong 10 năm qua, công tác tài chính, tài sản trong BĐBP tỉnh đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; huy động và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo ngành tài chính phối hợp với các cơ quan tích cực nghiên cứu, đề xuất và tham mưu lập dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị; chỉ đạo tăng cường đầu tư kinh phí để phát triển các khu tăng gia, chăn nuôi tập trung nhằm tăng nguồn thu, nâng cao đời sống bộ đội. Hằng năm, Bộ Chỉ huy đã triển khai công tác phân bổ, giao dự toán theo đúng hướng dẫn, có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Công tác quản lý, chấp hành dự toán ngân sách nhất quán, linh hoạt, sâu sát, quyết liệt và chặt chẽ; bảo đảm, quản lý tài chính cho thực hiện nhiệm vụ trung tâm và khi có tình huống…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đặt mục tiêu: Đổi mới toàn diện, cơ bản, đồng bộ và mạnh mẽ công tác tài chính phù hợp với cơ chế quản lý tài chính của Quân đội, BĐBP và pháp luật Việt Nam. Phát huy hơn nữa công tác huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng cơ quan và cán bộ làm công tác tài chính giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW.

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc