Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV hoàn thành trước tháng 11/2024

13:57, 26/01/2024

Sáng 26/1, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh lần thứ IV năm 2024 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức họp thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ IV, năm 2024.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi họp.

Đại hội đại biểu các DTTS của tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024 nhằm tổng kết đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024; Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; Tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS...

ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các DTTS của tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng thời, thống nhất thông qua Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội; dự kiến phân bổ đại biểu, phân công thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban Tổ chức Đại hội.

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các DTTS của tỉnh lần thứ IV, năm 2024 sẽ tổ chức ở cấp huyện và cấp tỉnh. Đại hội cấp huyện dự kiến tổ chức trong một ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2024. Riêng huyện Krông Năng và Buôn Đôn được chọn tổ chức Đại hội điểm, hoàn thành trong tháng 4/2024. Đại hội cấp tỉnh tổ chức trong 2 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/11/2024. Về thành phần tham dự, cấp huyện dự kiến mời 200 đại biểu và khách; cấp tỉnh có 333 đại biểu và khách mời.

Thống nhất phân công ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách chung; bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phụ trách các huyện: Buôn Đôn, Krông Năng, Krông Ana, Ea Súp và TP. Buôn Ma Thuột; ông Hà Huy Quang, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phụ trách các huyện: M’Drắk, Ea Kar, Lắk, Krông Bông, Cư M’gar; ông Lê Ngọc Vinh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phụ trách các huyện Ea H’leo, Buôn Hồ, Krông Búk, Cư Kuin, Krông Pắc.

bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tham gia thảo luận.
Bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tham gia thảo luận.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Dân tộc tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp; khẩn trương rà soát hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình ban hành; hoàn thiện, trình ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên trên cơ sở ý kiến tham gia tại cuộc họp.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội. Đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS của tỉnh lần thứ IV, năm 2024.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc