Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

08:10, 20/03/2023

Thời gian qua, huyện M’Drắk đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong năm 2022, huyện M’Drắk đã triển khai 6 cuộc thanh tra hành chính tại 24 đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện một số vi phạm như: một số chứng từ chi hỗ trợ tiếp công dân, chi hòa giải cơ sở chưa bảo đảm tính khách quan; chưa cân đối các nguồn quỹ chuyên dùng nên còn tình trạng chi âm quỹ; việc triển khai thu các quỹ đóng góp tự nguyện thực hiện chưa phù hợp, thiếu tính dân chủ… Lực lượng thanh tra huyện đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền hơn 145 triệu đồng; yêu cầu các đơn vị kiểm điểm rút kinh nghiệm những thiếu sót trong quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; đề nghị các phòng, ban liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị cấp dưới thực hiện theo đúng các quy định, tránh lặp lại những hạn chế đã được chỉ ra…

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, năm 2022, toàn huyện đã tiếp 464 lượt công dân với 399 vụ việc (cấp huyện tiếp 63 lượt/35 vụ, cấp xã tiếp 401 lượt/364 vụ); toàn huyện tiếp nhận 343 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh các loại với 323 vụ việc (cấp huyện tiếp nhận 133 đơn, cấp xã tiếp nhận 210 đơn). Đa phần các đơn tập trung vào những lĩnh vực như đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, hành chính… Qua xem xét, có 81 đơn/75 vụ không đủ điều kiện giải quyết; 262 đơn/248 vụ đủ điều kiện xem xét, giải quyết. Đối với những đơn thư đủ điều kiện thì các cơ quan, đơn vị đã và đang giải quyết cho người dân. Cụ thể: đã giải quyết 7 đơn khiếu nại/5 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện; đã giải quyết 1 đơn, đang giải quyết 2 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã; tổng số vụ việc kiến nghị, phản ánh khác là 250 đơn/238 vụ (đã giải quyết 215 đơn, đang giải quyết 35 đơn)…

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND huyện M'Drắk.

Ông Phan Đức Thọ, Chánh Thanh tra huyện M’Drắk cho biết: các cuộc thanh tra được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức thực hiện pháp luật về thanh tra từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng lực lượng thanh tra vững về chính trị, giỏi chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật. Qua đó, đã thể hiện được vai trò của thanh tra, góp phần phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và đưa ra phương án chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động sắp xếp thời gian, bố trí công việc hợp lý nhằm có thể thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe trực tiếp những ý kiến, phản ánh, tâm tư của người dân ngay từ cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hòa giải, tiếp công dân, tham mưu xử lý và giải quyết đơn thư cũng thường xuyên được kiện toàn về mặt tổ chức, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên đã góp phần hòa giải khối lượng lớn các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở. Chính vì thế, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã từng bước bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, hạn chế thấp nhất việc đơn thư vượt cấp xảy ra.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trên địa bàn, ông Phan Đức Thọ cũng cho rằng, cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, đối thoại với nhân dân ở cấp xã để giúp người dân nắm rõ các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, cũng như các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách đối với người lao động nhằm hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp, tồn đọng kéo dài…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.