Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Tăng cường thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp

20:19, 13/02/2023

UBND huyện Ea Kar cho biết, thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện năm 2022, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan đã tập trung phối hợp trong triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. 

UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã thường xuyên, chủ động duy trì mối quan hệ phối hợp, thực hiện đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ của mình theo pháp luật, điều lệ; tích cực tham gia góp ý các văn bản, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch của UBND huyện từ lúc dự thảo đến triển khai thực hiện. UBND huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để làm việc, các vấn đề phát sinh cơ bản đã được giải quyết.

vxgdfg
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ea Kar trả lời các ý kiến tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân huyện Ea Kar năm 2022. 

Công tác phối hợp trong triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng. UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, viện kiểm sát, toàn án huyện đã phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp dân, các hội nghị đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; phát huy quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; giải quyết các chế độ, chính sách, thực hiện công tác an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2023, UBND huyện Ea Kar, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện tập trung phối hợp triển khai sát, đúng theo nội dung quy chế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; cụ thể hóa quy chế phối hợp thành những nội dung thực hiện cụ thể của cấp mình và chấp hành nghiêm túc việc kiểm điểm thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của từng bên; tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin hai chiều và báo cáo kết quả thực hiện…

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.