Multimedia Đọc Báo in

Điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018

21:21, 04/08/2022

Ngày 3/8, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT (gọi tắt là Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018).

Lịch sử là môn học bắt buộc​​

Theo đó, điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình tổng thể và Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử bảo đảm yêu cầu thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp THPT bao gồm phần bắt buộc và lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh. Việc sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đảm bảo giữ ổn định về quan điểm, mục tiêu, cấu trúc, lộ trình triển khai thực hiện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc điều chỉnh môn học
 Học sinh huyện Krông Ana chia sẻ về sở thích học môn Lịch sử

Môn Lịch sử (từ môn học lựa chọn thuộc nhóm môn khoa học xã hội) trở thành môn học bắt buộc. Như vậy, bắt đầu từ năm học 2022-2023, Chương trình giáo dục THPT có 8 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục địa phương.

Nhóm môn học lựa chọn có 9 môn (học sinh chọn 4 môn) gồm: Địa lí; giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lí; Hóa học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc; Mỹ thuật.

Về chuyên đề học tập, mỗi môn học (Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật) có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức, kỹ năng thực hành, vận dụng giải quyết những vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề 10 hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp (10, 11, 12), học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

chương trình
Số lượng tiết học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sau khi điều chỉnh

Ở môn Lịch sử bậc THPT, chương trình bắt buộc đối với tất cả học sinh có thời lượng là 52 tiết/năm (được điều chỉnh từ thời lượng 70 tiết/năm). Chuyên đề học tập lựa chọn môn Lịch sử có 35 tiết/năm (theo thông tư 32/2018).

Việc điều chỉnh theo nguyên tắc phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh

Việc điều chỉnh thực theo nguyên tắc: Tuân thủ mục tiêu, quan điểm xây dựng chương trình của chương trình tổng thể và đặc điểm môn Lịch sử; không thay đổi cấu trúc chương trình đã ban hành, củng cố kiến thức phổ thông ở giai đoạn giáo dục cơ bản, giúp học sinh hiểu sâu hơn kiến thức cốt lõi qua các chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học; bảo đảm dung lượng kiến thức phù hợp nhận thức của tất cả các đối tượng học sinh, tính cơ bản, hệ thống...

Học sinh tham gia ngày sách
Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Ea H'leo) tham gia gian hàng sách trong khuôn khổ Chương trình Sách và tuổi trẻ học đường.

Các chủ đề, nội dung lựa chọn phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, học sinh cấp THPT; coi trọng kiến thức lịch sử dân tộc nhằm nâng cao giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc. Phần lịch sử bắt buộc phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp, vừa sức đối với tất cả học sinh.

Việc điều chỉnh chương trình đảm bảo sử dụng được sách giáo khoa lớp 10 đã biên soạn. Giáo viên đã được tập huấn thực hiện chương trình 70 tiết/năm, nên đủ năng lực để dạy 52 tiết/năm ngay sau khi chương trình này ban hành. Bộ GD-ĐT tiếp tục tập huấn giáo viên cốt cán để triển khai tập huấn đại trà.

Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội  khóa XV (Nghị quyết số 63/2022/QH15) ngày 16/6/2022 nêu rõ: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai chương trình này; đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử; nghiên cứu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp THPT, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh.

Nhật Minh

 

 


Ý kiến bạn đọc