Multimedia Đọc Báo in

Thanh niên xung phong được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

07:12, 14/11/2021

Đội viên thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật sẽ được hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí 6 tháng đầu. Mỗi tháng làm việc được hưởng mức sinh hoạt phí bằng 1 lần mức lương cơ sở theo quy định, của pháp luật. Được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đây là một trong những chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong được quy định tại Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện (gọi tắt Nghị định số 17).

Nghị định số 17 cũng quy định rõ một số chính sách khác đối với thanh niên xung phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Được ưu tiên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành. Đội viên thanh niên xung phong có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được tổ chức thanh niên xung phong đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Thanh niên tham gia thực hiện các công trình vui chơi miễn phí cho trẻ em huyện vùng biên Ea Súp
Thanh niên tham gia thực hiện khu vui chơi miễn phí cho trẻ em huyện vùng biên Ea Súp. (Ảnh minh họa)

Đội viên thanh niên xung phong có thời gian làm việc đủ 24 tháng trong tổ chức thanh niên xung phong thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương thanh niên xung phong. Trường hợp thời gian tham gia tổ chức thanh niên xung phong ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn…

Thực hiện Nghị định số 17, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung của Nghị định số 17, thực hiện đầy đủ chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chế độ chính sách theo phạm vi và thẩm quyền quản lý, chức năng nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được giao…

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc